Seminár z informačných (inteligentných) technológií - aplikácie a teória 2006

Kontakt

Prípadné otázky/podnety zašlite prosím na