Seminár z informačných (inteligentných) technológií - aplikácie a teória 2006

Industriálna sekcia

Industriálna sekcia poskytuje v čase konania konferencie ITAT priestor na prezentáciu IT spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Dátum Termín
19. 6. 2006  zaslanie článkov
17. 7. 2006  zaplatenie konf. poplatku + oznam o platbe (mail)
26.9-1.10.2006 program konferencie