Seminár z informačných (inteligentných) technológií - aplikácie a teória 2006

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor celej šírke informačných technológií, napr.

  • Základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely)
  • Bezpečnosť (kryptografia, bezpečnosť formálne modely, protokoly)
  • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softwéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely, nové trendy v tejto oblasti)
  • Neurónové siete
  • Genetické algoritmy

Špeciálne témy

Konferencia bude zároveň pracovným stretnutím nasledovných projektov:

  • Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov (MŠ SR), 
  • Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu (IT ČR), 
  • Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka (IT ČR) 

Organizátori

Konferenciu organizujú: