Ceny

Konferenčný poplatok je 2500 Sk, ktoré musia byť zaplatené do 29.6.2004 na účet:

Pri prevode uveďte do správy pre prijímateľa vaše meno.

V tomto poplatku je zahrnutá zborník (600 Sk), polpenzia (1120 Sk), občerstvenie (200 Sk), náklady na organizáciu (580 Sk). Ubytovanie si účastník konferencie platí sám pri príchode (cca 500 Sk/osobu/noc), pobyt objednajú organizátori . Vrátenie poplatku nebude možné, keďže bude použitý na zálohu na rezerváciu.