Informácie pre autorov príspevkov

Záujmové okruhy konferencie

Základy informatiky:

- teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely

Bezpečnosť:

- kryptografia, bezpečnosť
- formálne modely, protokoly

Dáta, informácie, znalosti:

- XML, sémantický web
- modelovanie dát, približné dopytovanie
- nepresné informácie
- vyhľadávanie
- neurónové siete, genetické algoritmy
- lingvistika

Softwérové inžinierstvo:

- špecifikácia softwéru
- softwérový návrh, vzory
- modelovanie, metamodely
- nové trendy v tejto oblasti