Abstrakty v rozsahu jednej polovice strany až jedna strana (100-200 slov) môžu byť zasielané vo formáte ps/pdf/doc/txt. Abstrakty zasielajte na itat@cs.science.upjs.sk. Príspevky musia byť napísané v LATeXu vo formáte lncs šablóny ( lokálne umiestnenie), v rozsahu okolo 10 strán. Jazyk konferencie je čeština/poľština/slovenčina, príspevky môžu byť v týchto jazykoch, alebo v angličtine. V príspevkoch nepoužívajte diakritické znamienka, ak máte kódovanie iné než win-1250. Miesto nich používajte konštrukcie latexu (napr. \'a, \v{z}).

Prezentácie si môžete pripraviť na fóliách(slides) alebo v PowerPointe. K dispozícii bude notebook s dátovým projektorom a projektor pre fólie. Dĺžka prezentácie bude 20 až 30 minút.

Typy príspevkov

- pôvodné vedecké práce
- praktické nasadené aplikácie (tvorba aplikácie – „work in progress“)
- PhD sekcia
- didaktika informatiky
- postery