Dôležité dátumy

11.6.2004zaslanie abstraktov
18.6.2004vyrozumenie o prijatí
29.6.2004zaplatenie konf. poplatku
15-19. 9 2004konferencia
19.9.2004zaslanie článkov
29.10. 2004oznámenie o prijatí
22.11.2004camera ready
31.12.2004 vydanie zborníka v edičnom stredisku UPJŠ