Programový výbor

Gabriela Andrejková
Mária Bieliková
Viliam Geffert
Karel Ježek
Jozef Jirásek
Jana Kohoutková
Ján Paralič
Martin Plátek
Jaroslav Pokorný
Karel Richta
Václav Snášel
Vojtech Svátek
Július Štuller
Peter Vojtáš (predseda)

Organizačný výbor

Hanka Bílková
Peter Gurský
Stanislav Krajči
Rastislav Lencses
Katarína Mičková