Príspevky zašlite do 10.10.2004 na adresu itat@cs.science.upjs.sk

Príspevky musia byť napísané v LATeXu vo formáte lncs šablóny ( lokálne umiestnenie), v rozsahu okolo 10 strán. Jazyk konferencie je čeština/poľština/slovenčina, príspevky môžu byť v týchto jazykoch, alebo v angličtine. V príspevkoch nepoužívajte diakritické znamienka, ak máte kódovanie iné než win-1250. Miesto nich používajte konštrukcie latexu (napr. \'a, \v{z}).

Typy príspevkov

- pôvodné vedecké práce
- praktické nasadené aplikácie (tvorba aplikácie – „work in progress“)
- PhD sekcia
- didaktika informatiky
- postery